Black Star Country Dancers

 

Info en lid worden.

Bij de BLACK STAR COUNTRY DANCERS wordt er les gegeven op de maandag- en woensdagavond in wijkcentrum "ORCA"  Germanenlaan 360 in Apeldoorn. 

Gevorderden (groep 1)             (maandag 18.45-20.00 uur / woensdag 20.30-21.45 uur)

Ver-Gevorderden (groep 2)      (maandag 20.30-21.45 uur/ woensdag 18.45-20.00 uur)

Tussen 20.00 en 20.30 uur is er vrij dansen voor alle groepen.


Woensdagavond Startersgroep 18.45 - 20.00 uur   
(Deze is voor mensen die nog geheel onbekend zijn of weinig ervaring hebben met Linedance.)

 Contributie:

De contributie bedraagt € 100,- per jaar per lesgroep, te betalen in 10 maandelijkse termijnen. Er dient een eenmalig inschrijfgeld betaald te worden van €5,-.


Donateurs betalen € 25,- per jaar.
Bank rek. nr.NL32ABNA0566137186 
K.v.K. nr. 08087499


Komen kijken?
Natuurlijk bent U van harte welkom om op bovengenoemde tijden een kijkje te komen nemen tijdens de lessen van de BLACK STAR COUNTRY DANCERS. 

Meer informatie?
Indien U iets nog niet helemaal duidelijk is, neem dan gerust contact op met onze secretaris of voorzitter.

In 2018 is de nieuwe wet Gegevensbescherming van kracht gegaan, de AVG.

Hierdoor zijn we verplicht jullie te informeren dat wij:

  • persoonlijke gegevens vastleggen op een ledenlijst (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboorte datum                    datum van inschrijving).
  • deze ledenlijst alleen ter inzage hebben voor de bestuursleden van de vereniging.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij met toestemming van de betrokkene zelf.
  • de ledenlijst op een beveiligde computer met wachtwoord beheerd wordt.
  • je als lid altijd het recht hebt om je persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.
  • als vereniging toestemming vragen aan de leden, om je te mogen e-mailen over belangrijke zaken betreffende de vereniging, uiteraard via BCC zodat je e-mailadres niet voor iedereen zichtbaar is.
  • toestemming vragen aan de leden om foto’s van diverse activiteiten van de vereniging op onze website te plaatsen.
  • Aan alle nieuwe leden zullen vragen om wel/ niet hun toestemming  hiervoor te geven.