Black Star Country Dancers

 

Info en lid worden.

Bij de BLACK STAR COUNTRY DANCERS wordt er les gegeven op de maandag- en woensdagavond in wijkcentrum "ORCA"  Germanenlaan 360 in Apeldoorn.                                De tijden zijn:

Gevorderden (groep 1)              Maandag 18.45 - 20.00 uur      Woensdag 20.30-21.45 uur

Ver-Gevorderden (groep 2)      Maandag 20.30 - 21.45 uur       Woensdag 18.45-20.00 uur

Tussen 20.00 en 20.30 uur is er vrij dansen voor beide groepen.


Woensdagavond Beginners  18.45 - 20.00 uur   
(Deze is voor mensen die nog geheel onbekend zijn of weinig ervaring hebben met Linedance.)

 Nieuw is de PLUS groep op woensdag 20.30-21.45                                                                                                                                                                                              ( deze groep doet dezelfde dansen als groep 1 maar dan in een rustiger tempo, minder draaien en wrs. ook minder dansen dan er staan)

Contributie:
De contributie bedraagt € 100,- per jaar per lesgroep, te betalen in 10 maandelijkse termijnen. Er dient een eenmalig inschrijfgeld betaald te worden van €5,-.


Donateurs betalen € 25,- per jaar.
Bank rek. nr.NL32ABNA0566137186 
K.v.K. nr. 08087499


Komen kijken?
Natuurlijk bent U van harte welkom om op bovengenoemde tijden een kijkje te komen nemen tijdens de lessen van de BLACK STAR COUNTRY DANCERS. 

Meer informatie?
Indien U iets nog niet helemaal duidelijk is, neem dan gerust contact op met onze secretaris of voorzitter.

In 2018 is de nieuwe wet Gegevensbescherming van kracht gegaan, de AVG.

Hierdoor zijn we verplicht jullie te informeren dat wij:

  • persoonlijke gegevens vastleggen op een ledenlijst (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboorte datum                    datum van inschrijving).
  • deze ledenlijst alleen ter inzage hebben voor de bestuursleden van de vereniging.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij met toestemming van de betrokkene zelf.
  • de ledenlijst op een beveiligde computer met wachtwoord beheerd wordt.
  • je als lid altijd het recht hebt om je persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.
  • als vereniging toestemming vragen aan de leden, om je te mogen e-mailen over belangrijke zaken betreffende de vereniging, uiteraard via BCC zodat je e-mailadres niet voor iedereen zichtbaar is.
  • toestemming vragen aan de leden om foto’s van diverse activiteiten van de vereniging op onze website te plaatsen.
  • Aan alle nieuwe leden zullen vragen om wel/ niet hun toestemming  hiervoor te geven.